Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Τεχν. Γεωπόνων Τεχν. Τροφίμων - Σχολή Δια Βίου Μάθησης

Δήλωση ενδιαφέροντος

για μαθήματα και εξετάσεις πιστοποίησης στα φυτοφάρμακα

_______________________________________________________________________________________________

Προσωπικά Στοιχεία :

Επώνυμο :

Όνομα :

Όνομα Πατέρα

Όνομα Μητέρας

ΑΦΜ :

ΔΟΥ:

Αριθμός ταυτότητας:

Ημερομηνία γέννησης:

 

 

Νομός :

Πόλη/Χωριό :

Διεύθυνση :

Ταχυδρομικός Κώδικας:

Σταθερό Τηλέφωνο:

 

 

Κινητό Τηλέφωνο:

Τετραψήφιος Κωδικός *:

 

 

Fax:

Email:

* Συμπληρώστε έναν τετραψήφιο αριθμό, της επιλογής σας , ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μαζί με τον αριθμό του κινητού για την ταυτοποίηση των στοιχείων σας, ενδεικτικά (αλλά όχι απαραίτητα) μπορείτε να βάλετε τα 4 τελευταία νούμερα του κινητού σας .

Είδος/Πόλη/Χρόνος Συμμετοχής :

Εξετάσεις Πιστοποίησης:

Πόλη Προτίμησης :

Έχει γίνει τραπεζική κατάθεση **

Παραστατικό Πληρωμής:

Τηρείτε Βιβλία Εσόδων -Εξόδων

** Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στον λογαριασμό της Εθνικής « ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης- Πιστοποίηση Αγροτών» με αριθμό λογαριασμού 205/002135-07 (ΙΒΑΝ: GR53 0110 2050 0000 2050 0213 507 ). Στο όνομα καταθέτη συμπληρώστε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας και όσα γράμματα από το επώνυμο σας μπορούν να χωρέσουν π.χ.: ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΗ: 6907654321 ΠΑΠ…

*** Για εξετάσεις πιστοποίησης η συνολική κατάθεση (εξέταστρα [20€] και παράβολο Υπουργείου [25€ ]) ανέρχεται συνολικά σε 45 . Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα το κόστος συναλλαγής επιβαρύνει τον καταθέτη.

Γεωπόνος που σας συμβουλεύει :

Ονοματεπώνυμο:

Τηλέφωνο:

email :